دلم

صداقتی را می خواهد که...

خودش را باور کند!

/ 3 نظر / 17 بازدید
حنانه

کیست که چنین صداقتی را نخواهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هم رنگ آسمان و به بزرگی اقیانوس ها...البته نه رنگ آسمون تهران...به رنگ خود آسمون، پاک و آبی و شیشه ای...[ماچ][قلب][بغل][ماچ][گل]

دریا

[قلب]

امیر

منم [ناراحت][پلک][قلب]