سرمستی

آنچه راکه بین من و توست ...

معقول می گرداند!

/ 7 نظر / 20 بازدید
دریا

و آنچه را که مانع من و توست، محکوم می گرداند [قلب]

امیر

[قلب][لبخند]

حاج عادل

سرمستی ... یافت میشه تو این آشفته بازار ...

جنون

سرمستی!!! اصلن مستی همه چیز را معقول میکند« معقول نشون میدهد! سرمست باشی و معقول...

مسافر

دوباره دارم یه چیزای میگذارم توی وبلاگ اومدی رد شدی از توی وبلاگ خودت شاید خواستی سری به من هم بزنی ای قدیمی

جنون

ازین که به خرابات ما آمادی ممنونم.... مست و معقول بمان....