در سر عقل باید یا عاشقی؟

سرمستانه

 گام برداشتیم و...

به جرم مستی

جا ماندیم!

/ 4 نظر / 23 بازدید
دریا

جا ماندنی در کار نیست. فقط سکوت است که حکمفرماست. [قلب]

امیر

هم عقل ... هم عاشقی [قلب][ماچ]

مهرآیین

از کجا معلوم؟

عادل

یه جورایی یه کم زیاد به دلم نشست جمله ی قشنگت ... سرمستانه ... مستی ... جاماندیم ... جرم ...