دلم مادرم را می خواهد...

خدایا

بدون او گویی هیچ کس را ندارم ....

نمی دانم ... به طور حتم نا شکری است ...

خدایا دوستت دارم و به خاطر همه ی عزیزانی که به من ارزانی نموده یی تو را سپاس می گویم ...

اما نبودن او را در کنارم هیچ چیز پر نمی کند ...

دلم می خواهد همه بچه هایی را که در حق مادرشان کم لطفی می کنند خفه کنم ....

سرشان فریاد بکشم.... تا بفهمند که اکنون وقت دارند تا مادرشان را ببینند ... ببوسند ...گرمای وجودش را حس کنند ... و باعث لبخندشان شوند .

خدایا همه ی مادرهای دنیا را دوست دارم ... و برای همه ی شان دعا می کنم که سلامت باشند و خوشحال. 

/ 6 نظر / 21 بازدید
رها

در دو چیز با تو شریکم: نامت و غمت.

.

امیر

[قلب] بهت حق میدم ... خیلی خیلی هم حق میدم

مسافر

مادرتان انشالله جایی که هستند ، سبز و خرم هست