دوری از تو

به صد نزدیکی خود

نمی ارزد....

/ 3 نظر / 41 بازدید
عادل

دوری یه جور نزدیکی هستش ... مونده از کدوم طرف نگاه کنیم ...

عادل

ما هنوزم سرکی به این کلبه مجازی می کشیم ...